ΕΕΥ: Παράταση χρόνου υποβολής ενστάσεων για μονάδες μετάθεσης εκπαιδευτικών 2019-2020


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 8.3.2019, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης οι οποίοι δεν υπέβαλαν το έντυπο ΕΕΥ16, να το υποβάλουν σε περίπτωση που επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου, στη διεύθυνση http://www.eev.gov.cv/ΕΝΤΥΠΑ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η παράταση δίνεται άπαξ και κατ' εξαίρεση, επειδή μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, παρά τη σαφή πρόνοια του Νόμου, δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τη σχετική ένσταση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


175