ΕΕΥ: Προαγωγές στη Δημόσια Υπηρεσία


ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ TΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Αρ. Φακ. 7167

Κυριακού Θεόδωρος

9029

Κουμίδης Φίλιππος

8966

Παπαδόπουλος Χρυσόστομος

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 8462

Αδάμου Στέλιος

7845

Τσιάκκιρος Πετράκης

9407

Παπαχρίστου Τομάζος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121