ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Εκπαίδευση


ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ TΗΝ ΤΕΧΝΗ

Αρ. Φακ. 7844

Χειμωνίδης Γεώργιος

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ.

Αρ. Φακ. 9803

Πολυδώρου Ανδρέας

14227

Παπαλυσάνδρου Αλέξανδρος

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ. Φακ. 9457

Στυλιανού Στέλιος

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ. 8285

Δημητρίου Αλέξανδρος

9038

Ελευθερίου Παναγιώτης

10705

Παναγή Ανδρέας

7477

Χατζηγιάγκου Ιωάννης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


129