ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση


ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ TΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ. 9172

Αλέξη Ανδρέας

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Αρ. Φακ. 9441

Σαμανίδης Κυριάκος

10514

Φοράρης Κωσταντίνος

7886

Καλλή-Αναστασίου Βασιλική

9444

Νεοκλέους Μαρία

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


123