ΕΕΥ: Προαγωγή σε Επιθεωρητή Α Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α' Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή από 1η Σεπτεμβρίου 2019, στον Παπαϊωάννου Νεόφυτο (ΠΜΠ. 9405).

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

63