ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (1 θέση)
- Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Μαθηματικά (1 θέση)
- Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (13 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (25 θέσεις)
• μία (1) θέση για τα Θρησκευτικά
• επτά (7) θέσεις για τα Φιλολογικά
• τρεις (3) θέσεις για τα Μαθηματικά 
• δύο (2) θέσεις για τη Φυσική
• μία (1) θέση για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
• μία (1) θέση για τη Χημεία, 
• μία (1) θέση για τα Αγγλικά
• μία (1) θέση για τα Γαλλικά
• μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά
• δύο (2) θέσεις για την Φυσική Αγωγή
• μία (1) θέση για την Οικιακή Οικονομία
• τρεις (3) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. 
• μία (1) θέση για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία.
- Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (54 θέσεις)
• δύο (2) θέσεις για τα Θρησκευτικά
• δεκαπέντε (15) θέσεις για τα Φιλολογικά
• πέντε (5) θέσεις για τα Μαθηματικά
• δύο (2) θέσεις για τη Φυσική
• δύο (2) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
• μία (1) θέση για τη Χημεία
• τρεις (3) θέσεις για τα Αγγλικά
• δύο (2) θέσεις για τα Γαλλικά
• δύο (2) θέσεις για τα Εμπορικά/Οικονομικά
• τρεις (3 θέσεις για τη Φυσική Αγωγή
• δύο (2) θέσεις για τη Μουσική
• μία (1) θέση για την Τέχνη
• μία (1) θέση για την Οικιακή Οικονομία
• επτά (7) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
• τρεις (3) θέσεις για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία
• τρεις (3) θέσεις για την Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Επιθεωρητής Α’ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση), για τα Ξενοδοχειακά (1 θέση)
- Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
- Βοηθός Διευθυντής Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2 θέσεις)
- μία (1) θέση για την Ηλεκτρολογία
- μία (1) θέση για τα Ξενοδοχειακά
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (6 θέσεις)
- δύο (2) θέσεων για την Ηλεκτρολογία
- μία (1) θέση για τη Σχεδίαση-Κατασκευή Ενδυμάτων/Υποδηματοποιΐα
- μία (1) θέση για τα Ξενοδοχειακά
- μία (1) θέση για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων
- μία (1) θέση για τις Γραφικές Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Μουσική (1 θέση)
- Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Προδημοτική Εκπαίδευση (1 θέση)
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (5 θέσεις)
- Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης(Προδημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (9 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση)
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, από την ιστοσελίδα της Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eey.gov.cy 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις 23 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιφύλαξη αφορά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter24