ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2019, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-   Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση), για τα Φιλολογικά (3 θέσεις)

-   Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση), για τα Μαθηματικά (2 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-  Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση (1 θέση)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 19 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


228