ΕΕΥ: Προκήρυξη θέση προαγωγής στην εκπαιδευτική υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας  15 Μαρτίου 2013, δημοσιεύεται προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) για την Ηλεκτρολογία.

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής,  στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από  15 Μαρτίου μέχρι 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ..

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


248