ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης προαγωγής Επιθεωρητή Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύεται προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού .

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www . eey . gov . cy . Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 31 Οκτωβρίου μέχρι 17 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ.

Η πιο πάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στα πλαίσια επανεξέτασης της πλήρωσης μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (θέση προαγωγής), ύστερα από ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 10.10.2014, για προαγωγή των ενδιαφερόμενων μερών στην Προσφυγή αρ. 837/2011. Ο ουσιώδης χρόνος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων είναι η 2.4.2007.

Άτομα που είχαν υποβάλει αίτηση στην υπό εξέταση διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων, δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και θα θεωρηθούν κανονικά υποψήφιοι για τις υπό πλήρωση θέσεις, μαζί με οποιουσδήποτε νέους υποψήφιους που θα υποβάλουν αίτηση με βάση τις πιο πάνω δημοσιεύσεις. Προσοντούχοι θα θεωρούνται μόνο όσοι είχαν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα μέχρι τις 2.4.2007.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


155