ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2016, δημοσιεύεται προκήρυξη 1 θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
Αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή. Η αίτηση μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eey.gov.cy 
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 10 Ιουνίου έως και τις 27 Ιουνίου 2016 περιλαμβανομένης και ώρα 1 μ.μ. το αργότερο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


723