ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης


Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy . Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 30 Νοεμβρίου μέχρι 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ..

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127