ΕΕΥ: Πρόσκληση για επιμόρφωση υποψήφιων καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας


    Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα), μέχρι τον αριθμό 50, για συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στον πίνακα διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, νοουμένου ότι θα υποβάλουν νέα αίτηση στο έντυπο ΕΕΥ01Β, ή/και στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, νοουμένου ότι θα υποβάλουν νέα αίτηση στο έντυπο ΕΕΥ01, επισυνάπτοντας το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμπλήρωσης της ειδικής σειράς επιμορφωτικών μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας 200 εκπαιδευτικών περιόδων, οι οποίες θα καλυφθούν τόσο σε απογευματινές συναντήσεις, όσο και σε πρωινές ορισμένα Σάββατα (Μάϊο έως Αύγουστο 2018), και θα προσφέρονται σε δύο εκπαιδευτικά κέντρα, στη Λευκωσία και/ή στη Λεμεσό. 

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα καλέσει με προσωπικές επιστολές τους πιο κάτω να δηλώσουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2018, κατά πόσον ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω μαθήματα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο στις εν λόγω επιστολές έντυπο, στο Γραφείο της Επιτροπής (Γραφείο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 1408 Λευκωσία), ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789.

Α/Α στον πίνακα

Έτος Εξέτασης/Αρ. Δελτίου Υποψηφίου

1

2017 / 3625

2

2017 / 1730

3

2017 / 2242

4

2017 / 1198

5

2017 / 4504

6

2017 / 488

7

2017 / 3626

8

2017 / 4217

9

2017 / 1426

10

2017 / 256

11

2017 / 4014

12

2017 / 9

13

2017 / 4180

14

2017 / 588

15

2017 / 3062

16

2017 / 3314

17

2017 / 4559

18

2017 / 320

19

2017 / 1433

20

2017 / 1772

21

2017 / 2616

22

2017 / 2203

23

2017 / 5382

24

2017 / 218

25

2017 / 5304

26

2017 / 4953

27

2017 / 2367

28

2017 / 2051

29

2017 / 4358

30

2017 / 1088

31

2017 / 453

32

2017 / 70

33

2017 / 1418

34

2017 / 1817

35

2017 / 5274

36

2017 / 24

37

2017 / 3095

38

2017 / 4513

39

2017 / 2082

40

2017 / 822

41

2017 / 3461

42

2017 / 1049

43

2017 / 3353

44

2017 / 5060

45

2017 / 5037

46

2017 / 647

47

2017 / 5102

48

2017 / 4773

49

2017 / 1385

50

2017 / 3693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter88