ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση Προγρ. Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2019-2020


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι προσκαλεί για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, επιπρόσθετα τους πιο κάτω υποψήφιους στους οποίους, με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων, αποφάσισε να προσφέρει μόνιμο με δοκιμασία διορισμό (σχετική η ανακοίνωση ημερ. 1.8.2019) και οι οποίοι δεν κατέχουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 1.00μ.μ., τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της σχολικής χρονιάς 2019-2020 υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση:http://www.eev.gov.cy.

Με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο).

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Φιλολογικών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

2

Κουμή Ιωάννα

Φιλολογικών

(Ειδικός Κατάλογος Διοριστέων εκπαιδευτικών με Αναπηρίες)

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

99393652

2

1016498

3

855934

Αγγλικών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

6

Μιχαήλ Χρίστος

Εμπορικών/Οικονομικών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

11

Πασχάλης Γιώργος

Εμπορικών/Οικονομικών (Ειδικός Κατάλογος Διοριστέων εκπαιδευτικών με Αναπηρίες)

Α/Α     Ονοματεπώνυμο

2        1032242

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

 

Φιλολογικών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

3

Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνα

Φυσικής

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Μιχαήλ Μάριος

3

Κουκούδης Βασίλειος

Εμπορικών/Οικονομικών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

7

Μενοικιώτη Φρόσω

11

Βαρνάβα Αθηνούλα

 


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

13