ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση του προγράμματος Προϋπηρεσιακής υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικά με το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης της σχολικής χρονιάς 2018-2019:

  1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017, απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, πάνω σε μόνιμη βάση, είναι η επιτυχής συμπλήρωση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν συμπληρώσουν με επιτυχία, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, τότε αυτοί διαγράφονται από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Σημειώνεται ότι η επιτυχής συμπλήρωση του Προγράμματος δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση. Επιπλέον, τονίζεται ότι, αυτοί που δεν θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στο οποίο καλούνται δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μελλοντικό Πρόγραμμα, εκτός εάν επικαλεστούν σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ή λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 'Μάστερ' ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ή λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου, υποβάλλοντας, τα ανάλογα πιστοποιητικά στο Γραφείο της Επιτροπής.
  2. Με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  3. Με βάση σχετική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τη σειρά κατάταξης στους πίνακες διοριστέων, η Επιτροπή καλεί τους ακόλουθους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πάρουν και προσωπικές επιστολές, να απαντήσουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018, και ώρα 1.00μ.μ., κατά πόσον ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης της σχολικής χρονιάς 2018-2019, υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://www.eev.gov.cy.
  4. Όσον αφορά την κλήση υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών από τους πίνακες διορισίμων, σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θρησκευτικών

Α/Α 1

Ονοματεπώνυμο Εμμανουηλίδου Αθηνά

10

Πουλιού Αλεξάνδρα

11

Φαρμάκη Αναστασία

12

Χατζηγιαννούδη Αικατερίνη

13

Κύρρης Σάββας

14

Πεσίνης Γεώργιος

Θρησκευτικών (ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες)

Α/Α

Ταυτότητα

1

852295

Φιλολογικών

Α/Α 21

Ονοματεπώνυμο Μιχαήλ Παρθενόπη

28

Λιασίδου Σοφία

37

Χατζηπολυκάρπου Μαρία

40

Κοζάκου Σωτηρία

53

Λαουτάρη Μαρία

56

Ευριπίδου Μαρίνα

57

Πελεκάνου Μαρία

58

Χατζηκώστα Γεωργία

59

Φαίδωνος Κάλια

60

Ερωτοκρίτου Μαρία

61

Δημητρίου Χριστιάνα

62

Στεφάνου Στέλλα

63

Κυπριανού Ιωάννα

65

Χρίστου Άντρη

66

Ζήνωνος Μαρία

68

Κούννου Ευαγγελία

70

Ιωάννου Ευθυμία

71

Αλεξάνδρου Δήμητρα

73

Δελγκερή Αναστασία

75

Ευριπίδου Σοφία

82

Καλλινίκου Γιαννούλα

85

Ευσταθίου Μαρία

Φιλολογικών (ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες)

Α/Α 1

Ταυτότητα 99393652

2

1050655

8

855934

Μαθηματικών

Α/Α 2

Ονοματεπώνυμο Ανδρονίκου Αμαλία-Στεφανία

4

Στεφάνου Μαρία

5

Αλεξάνδρου Λίνος

7

Παναγή Σωτήριος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


271