ΕΕΥ: Στελέχωση ΚΕΑ Ηνωμένου Βασιλείου


H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των ανακοινώσεών της ημερ. 6.8.2019 και 8.8.2019, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020, έγινε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 28ΒΓ των Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2019, το οποίο προβλέπει εναλλάξ διορισμούς από τους πίνακες διοριστέων και διορισίμων.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

17