ΕΕΥ: Στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου


H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 14.5.2019, αναφορικά με το πιο πάλω θέμα, ανακοινώνει τα ονόματα των πιο κάτω εκπαιδευτικών οι οποίοι επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διορίζονται με σύμβαση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

21701

Χρήστος Παπίας

16700

Παναγιώτα Μάγου

21505

Ηλιάνα Κωνσταντινίδου

16416

Χριστίνα Προδρόμου

21702

Βασίλειος Μπουλουμπάσης

21259

Ματθαίος Βενετσάνος

21334

Μαρία Βορκά

21502

Ανδρέας Χατζηγεωργίου

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter21