ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α Mέσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (μία θέση). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019 Ώρα 9.30 π.μ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α' (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ.9333

Παπαστεφάνου Ελένη

8944

Χατζητοφή Λευκή

9806

Χατζηγέρου Χρίστου Ελένη

 

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

50