ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Επιθεωρητή Α΄ Mέσης για τη Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή (μία θέση). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 Ώρα 9.30 π.μ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α' (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ.9405

Παπαϊωάννου Νεόφυτος

9712

Σαμάρας Παρασκευάς

8096

Στυλιανού ΣοφοκλήςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter24