ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με την μοναδική υποψήφια για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκε μια υποψήφια, η οποία και καλείται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Ώρα 10.30 π.μ.

 

Αρ. Φακ.

5151   Στυλιανού ΑθηνούλαComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

48