ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Διευθυντή Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τους υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (1 θέση), οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ώρα 10.00 π.μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΜΠ.

10694  Σωτηρίου Ξένιος    203,167

11633  Τρυφωνίδης Ρένος  201,167
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


168