ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


  Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (1 θέση - ημερομηνία προκήρυξης 2.11.2015) και Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (1 θέση - ημερομηνία προκήρυξης 27.6.2016). 

Στους καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν οι ίδιοι τρεις υποψήφιοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα 9.00 π.μ.

Αρ. Φακ.
9339   Κωνσταντινίδου Τέρψα
8182   Παπούλας Ανδρέας
6905   Χριστοφίδης Στέλιος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter19