ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Ανωτέρου Λειτουργού Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ώρα  10.00 π.μ.

ΠΜΠ.9924

Απέργη Καλυψώ

Π.6686

Γεωργιάδης Πέτρος

Π.6270

Κασουλίδης Γιάννης

ΠΜΠ.9774

Παπαδάκη-Γέρου Ελπίδα

Μ.16869

Φαλάς Αναστάσιος

Μ.12162

Χανδριώτης Δημήτριος

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


264