ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β Διευθυντή Μέσης


Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 Ώρα 9.30 π.μ.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Αρ. Φακ. 9441

Σαμανίδης Κυριάκος

200,91

10514

Φοράρης Κωσταντίνος

199,33

9444

Νεοκλέους Μαρία

198,08

9178

Αζά-Αριστοτέλους Μύρια

197,58

10239

Γιάννακα Ελένη

197,58

7886

Καλλή-Αναστασίου Βασιλική

197,58

8561

Μιτίδη Ισμήνη

197,58

8143

Γαβριηλίδου-Λοΐζου Ελένη

197,08

9394

Αθανασοπούλου-Αντωνίου Ευανθία

195,83

7356

Μισού Ελένη

195,58

7918

Χαραλάμπους Αγγελική

195,08

7360

Κωνσταντινίδου - Κασάπη Ανδριανή

192,08
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


113