ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ


Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013 Ώρα 9.00 π.μ.

ΠΜΠ.9339

Κωνσταντινίδου Τέρψα

ΠΜΠ.6922

Νικολαΐδου Αθανασία

ΠΜΠ.6905

Χριστοφίδης Στέλιος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


122