ΕΕΥ:Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής


Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Τοποθέτηση

9818

Ορφανίδης Ιωάννης

Λευκωσία

9227

Φιλίππου Ανδρέας

Παραλίμνι

9731

Αβραάμ Παναγιώτης

Λεμεσό

8869

Πρωτοπαπάς Νίκος

Λευκωσία

8408

Αντωνίου Γεώργιος

Γέρι

9468

Παναγή Κύπρος

Λάρνακα

9822

Σταύρου Ελένη

Επισκοπή

6429

Μιχαήλ Σταυρούλα

Παραλίμνι

8492

Ντίσκος Αλέξιος

Λάρνακα

7934

Πολυδώρου Ζωή

Τραχώνι

7491

Τράκκος Γεώργιος

Ύψωνα

10678

Νικολαΐδης Μελής

Λεμεσό

7897

Στόρεϋ Πάμελα

Λεμεσό

9464

Τάσου Τάσος

Λεμεσό

10509

Χριστοδουλίδης Αντρέας

Πάφο

7655

Παντελή Χρυστάλα

Κοκκινοχώρια

8002

Σωφρονίου-Βαρνάβα Ρένα

Λεμεσό

8136

Ζαχαριάδης Σπύρος

Δάλι

8644

Κωνσταντίνου Κώστας

Λευκωσία

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


146