Εγερτήριο Σάλπισμα των Αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου για ανάπτυξη και δημιουργία


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου ανακοινώνει  Εγερτήριο Σάλπισμα των μελών του  για την  Αναβάθμισή του με στόχο την Ποιοτική Εκπαίδευση στη χώρα μας και την προώθηση συνθηκών ή/ και δράσεων για ανάπτυξη και δημιουργία.

Αναφέρει στο Εγερτήριο Σάλπισμα ο Σύλλογος:

«Οι χιλιάδες απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου  βλέπουμε με απόγνωση και αγωνία την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νησί μας σήμερα. Η τραγική αυτή κατάσταση εκδηλώνεται εντονότατα αυτό τον καιρό με τις πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί στη χώρα μας και που σε μεγάλο  βαθμό μπορούν να αποδοθούν στη δική μας απραξία και κενότητα ή στην καλύτερη περίπτωση στο δικό μας μειωμένο ενδιαφέρον για το κοινό καλό και στην επικέντρωση στο  «εγώ» αντί στο «εμείς».

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο μέσα από τις ιδέες και αρχές που πρέσβευε από τη εποχή της ίδρυσης του, κατάφερε να συμβάλει στην παραγωγή  δημοκρατικών και ενεργών πολιτών που διαμόρφωσαν την  Κοινωνία μας τα τελευταία 200 χρόνια.  

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο με την ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση που πρόσφερε για δεκάδες χρόνια  κατάφερε να ενισχύσει  τόσο την  Κυπριακή όσο και την Παγκόσμια Κοινωνία με Ανθρώπινο Δυναμικό  ικανό να δημιουργεί και  να παράγει κατά υποδειγματικό τρόπο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ενδεικτικά  σημειώνουμε ότι δεν είναι και πολλά σχολεία στον κόσμο που θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι βοήθησαν  ένα άτομο για να βραβευτεί με το Βραβείο Νόμπελ. Ο ίδιος ο Χριστόφορος Πισσαρίδης πριν από λίγο καιρό εξήρε την μόρφωση που έλαβε ως μαθητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου και τόνισε τη σημασία που είχαν στην πνευματική ολοκλήρωσή του και στην ακαδημαϊκή του πορεία τα Αρχαία Ελληνικά, η Φιλοσοφία και η Ιστορία. Χαρακτηριστικά παρατηρεί ότι «Αν και μαθητής στο πρακτικό τμήμα, μου άρεσαν πάρα πολύ τα Αρχαία Ελληνικά, τα Θρησκευτικά, η Ιστορία και η Φιλοσοφία. Αυτά τα μαθήματα με βοήθησαν να διαμορφώσω έναν τρόπο σκέψης για την κοινωνία».

Η σημερινή Κοινωνία της Κύπρου αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων που σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν αφενός το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα και αφετέρου την  πενία και αποπροσανατολισμό από τις διαχρονικές Ανθρώπινες Αξίες  όπως:  

 • Έλλειψη ταυτότητας των σημερινών νέων και διαχρονικές αξίες που βρίσκονται υπό αμφισβήτηση στο όνομα μιας λαθεμένης καταναλωτικής κοινωνίας,
 • Περιορισμένες έως ανύπαρκτες  ευκαιρίες απασχόλησης,
 • Πολλά κρούσματα νεανικής παραβατικότητας και έλλειψη/ άρνηση θετικών προτύπων,
 • Ναρκωτικά και άλλοι εθισμοί που οδηγούν στην καταστροφή και απόγνωση ,
 • Γνωσιολογικές επιδόσεις σε μέτρια έως χαμηλά επίπεδα,
 • Παραπαιδεία με καθαρά μηχανιστικές προσεγγίσεις,
 • Ισοπέδωση – περιορισμένες ευκαιρίες για αξιοποίηση ταλέντων,
 • Καθυστερημένη ή και περιορισμένη εμπλοκή στην έρευνα και δημιουργία
 • Έλλειψη σχολείου για αρίστους
 • Γλωσσοπενία
 • Φτώχεια στους τομείς των παραγωγικών και άλλων επιστημών (Θετικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Κλασσικές Σπουδές)

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο υπήρξε για δεκαετίες η φωτεινή πηγή που εξουδετέρωνε αυτές τις τάσεις και καταστάσεις.

Επί πλέον σήμερα  το νησί μας μαστίζεται από δεινή οικονομική εξαθλίωση που έχει ως βασικό επιστέγασμα την ανεργία σε μια έκταση που δεν είχε προηγούμενο. Η ανεργία αυτή είναι εντονότερη μεταξύ των νέων μας, που παρά το γεγονός ότι έχουν πολλά τυπικά προσόντα τις περισσότερες φορές, δεν καταφέρνουν να δραστηριοποιηθούν και να γίνουν παραγωγικοί πολίτες σε αυτή τη χώρα.

Η παρατήρηση αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και μια άλλη πλευρά των αδυναμιών του εκπαιδευτικού μας συστήματος που σχετίζεται με τις πτυχές/ αδυναμίες που έχουν ήδη επισημανθεί πιο πάνω. Την φτωχή σε ποιότητα αγωγή και εκπαίδευση και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της κοινωνίας και του σχολείου με αποτέλεσμα την ελλιπή ανάπτυξη και δημιουργία.

Εμείς λοιπόν οι απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου θα θέλαμε να ενεργοποιηθούμε ώστε να βοηθήσουμε τόσο στην αντιμετώπιση αυτών των τραγικών καταστάσεων που ζούμε σήμερα όσο και στην αναβάθμιση αυτού του σχολείου ώστε να αποτελέσει και πάλι τον Φάρο και το Σύμβολο για ποιοτική παιδεία σ΄ αυτό τον τόπο, στοιχείο που θα συμβάλει και στην ανάπτυξη και δημιουργία γενικότερα. 

Ο Σύλλογος  Αποφοίτων λοιπόν προτείνει την προώθηση τέτοιων ενεργειών μέσα στους κόλπους του σχολείου που θα επιδιώκουν την εμπλοκή μαθητών από όλη τη Λευκωσία ή ακόμη και από όλη την Κύπρο σε δραστηριότητες που να έχουν ως στόχο:

 1.  Τη Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία γενικά και με τον κόσμο της εργασίας ειδικότερα.
 2. Την εμπλοκή των παιδιών στην έρευνα και ανάπτυξη.
 3. Την δραστηριοποίηση των παιδιών στις τέχνες.
 4. Τον εμπλουτισμό των γνώσεων που αποκτούν από τα σχολικά προγράμματα  ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να καλύψουν τομείς που το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα δεν τους προσφέρει, να προετοιμάζονται για συμμετοχή και διεθνείς διαγωνισμούς, να προετοιμάζονται για τις ανάγκες  της ακαδημαϊκής ζωής.
 5. Την ανάπτυξη αξιών  όπως η προσφορά εθελοντικής εργασίας, οι δημοκρατικές διαδικασίες,  η  περιβαλλοντική συνείδηση.

Για το λόγο αυτό καλούνται  όσοι απόφοιτοι του σχολείου έχουν την προθυμία και καινοτόμες ιδέες να επικοινωνήσουν με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για να βρούμε τρόπους για προώθηση των πιο πάνω ή και άλλων δραστηριοτήτων. Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν

 • να προσφέρουν διαλέξεις ή άλλες παρουσιάσεις για πληροφόρηση για τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στον κόσμο της εργασίας 
 • να αναλάβουν την  οργάνωση ομίλων με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των παιδιών ή την καθοδήγησή τους στην έρευνα και καινοτομία
 • να βοηθήσουν στη διαμόρφωση  εθελοντικών ομάδων για προσφορά στην κοινωνία
 • να   αναλάβουν την οργάνωση ομίλων με στόχο την καλλιέργεια ενδιαφερόντων υγιούς απασχόλησης και ψυχαγωγίας
 • να αναλάβουν την οργάνωση και προσφορά μαθημάτων ή άλλων δραστηριοτήτων με στόχο την υποβοήθηση στο μετριασμό των προβλημάτων που έχουν αναφερθεί πιο πάνω
 • να προωθήσουν οποιαδήποτε άλλη ιδέα ή δραστηριότητα που θα προτείνουν και η οποία συνάδει με την ευρύτερη αγωγή που η πολιτεία υιοθετεί και θα ενισχύσει  στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία.

Για σκοπούς επικοινωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου παρακαλείστε να αποτείνεστε στους Ανδρέα Σκοτεινό (τηλ. 99293792) ή Ξένιο Ξενόπουλο (τηλ.  22336933)».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


92