Εγγραφές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κυπρου για το καδημαικό έτος 2014-2015


 Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και την κοινωνική υποχρέωση για προσφορά προγραμμάτων σπουδών με αντιστοιχία στις απαιτήσεις της αγορά εργασίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προκηρύσσει θέσεις εισδοχής  σε 3 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών - αυτόνομα, διαπανεπιστημιακά, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα - για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πέντε νέα, καινοτόμα Προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εμπλουτίζουν, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, το εύρος των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου:

  • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
  • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (θα προσφερθεί και στην αγγλική γλώσσα: Social Information Systems)
  • Πολιτιστική  Πολιτική και Ανάπτυξη
  • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
  • Συστήματα   Ασύρματης Επικοινωνίας (θα προσφερθεί και στην αγγλική γλώσσα: Wireless Communication Systems)

Με τα παραπάνω νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 διαμορφώνονται ως εξής:

  • Σε προπτυχιακό επίπεδο:

«Αστυνομικές Σπουδές» • «Διοίκηση Επιχειρήσεων» • «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

  • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» • «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1]» • «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» • «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» • «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα[2]» • «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική» • «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» • «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» • «Επιστήμες της Αγωγής» •«Θεατρικές Σπουδές» • «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα» • «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» • «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας» • «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» • «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» • «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας»• «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» • «Applied Health Informatics»  •  «Educational Leadership [3]» • «Master in Business Administration – MBA» • «Social Information Systems» • «Wireless Communication Systems»

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών, με πληροφορίες για τις διδακτορικές θέσεις που προσφέρονται, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

Στοχεύοντας στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και στην παροχή ευκαιριών (επανα)κατάρτισης του ενδιαφερόμενου κοινού, πέραν των ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Σπουδών του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τα πιο κάτω, μικρότερης διάρκειας προγράμματα κατάρτισης, σε αντικείμενα αιχμής:

  • Διαδικτυακά  Σεμινάρια στα Social Media
  • Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας

Ανεξάρτητα, προσφέρονται και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Η ευέλικτη πρόταση παρακολούθησης αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων αφορά όλους όσοι έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού.

Οι αιτήσεις εισδοχής στα Προγράμματα Σπουδών και Προγράμματα Κατάρτισης που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/%5Capplicants.aspx

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιανουαρίου 2014

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα υπάρχουν στις ανάλογες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy). Για περισσότερη  υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].


[1] Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

[2] Σε συνεργασία με το Cyprus International Institute of Management

[3] Σε συνεργασία με το Saint Louis University (USA)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

49