Έγγραφο ΚΥΜΕ: Μαθηματικά Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Τα κενά στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα


«Ιστορικά λάθη που έγιναν για το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών, κυρίως στη Μέση Εκπαίδευση» 

Με ανακοίνωσή της η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία αναφέρει:

 «Για αρκετά χρόνια η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται και οι οποίες, δυστυχώς, συζητούνται κυρίως με συνδικαλιστικούς φορείς και διαπιστώνει την οπισθοδρόμηση της Μαθηματικής Ικανότητας και Σκέψης λόγω πολλών παραγόντων που άπτονται εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών, οικονομικών, κοινωνικών θεμάτων που αφορούν το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα, αλλά και μη εκσυγχρονισμού-εμπλουτισμού του περιεχόμενου των Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Μαθηματικά. Η ΚΥΜΕ είναι από τις λίγες επιστημονικές οργανώσεις με μέλη από Σχολική και Πανεπιστημιακή προέλευση και δυστυχώς ποτέ δεν έχει προσκληθεί για να εκπροσωπηθεί σε επιτροπές πολιτικής και σχεδιασμού για το περιεχόμενο της Σχολικής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μην ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις.

Μετά από μερικές βδομάδες εργασίας των μελών του ΔΣ της ΚΥΜΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει στις 28 Αυγούστου για να εγκρίνει το τελικό Έγγραφο Θέσης που θα δοθεί στη δημοσιότητα και θα σταλεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και άλλους αρμόδιους Φορείς και το οποίο θα αναφέρεται σε ιστορικά λάθη που έγιναν για το αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών κυρίως στη Μέση Εκπαίδευση και για τα κενά που υπάρχουν και πρέπει να συμπληρωθούν ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν τα απαραίτητα εφόδια μοντέρνων Μαθηματικών και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπει να αναπτυχθούν σε επιστήμονες δημιουργικότητας και καινοτομίας ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και των Μαθηματικών εφαρμογών, αλλά και τις προτεραιότητες και στόχους, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της διεθνούς Κοινότητας. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η βασική επιδίωξη της ΚΥΜΕ έχει ως αφόρμηση τη θεώρηση των Μαθηματικών ως ένα εργαλείο για την επίτευξη γενικών στόχων της εκπαίδευσης όπως η ανάπτυξη πολιτών με δεξιότητες για:

- Να λύνουν προβλήματα,

- Να επικοινωνούν, να κρίνουν και να σκέφτονται,

- Να δημιουργούν σχέσεις μεταξύ των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και να τις αξιοποιούν σε  εφαρμογές για το καλό της ανθρωπότητας,

- Να παίρνουν αποφάσεις έχοντας γνώση όλων των παραμέτρων και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Με αυτό το πνεύμα η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, ως επιστημονική οργάνωση, επιδιώκει την προώθηση του θέματος των Μαθηματικών ΟΧΙ ως ένα άλλο αποκομμένο τομέα μέσα στο ευρύτερο φάσμα των ενοτήτων της αγωγής των μελλοντικών πολιτών, αλλά ως  ένα συνδετικό κρίκο των αξιών και δεξιοτήτων που επιδιώκει το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το παράδειγμα στον Μένονα του Πλάτωνα όπου  τα μαθηματικά αξιοποιούνται  για τεκμηρίωση θέσεων και συλλογισμών που αφορούν έννοιες όπως η ΑΡΕΤΗ είναι πολύ ενδεικτικό.  

Το Έγγραφο Θέσης θα αναφερθεί σε 4 άξονες και θα είναι περίπου 10 σελίδες:

Α1. το περιεχόμενο των αναλυτικών σε Μαθηματικά,

Α2. τις μεθόδους μάθησης,

Α3. τις στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών για τα Μαθηματικά και άλλες επιστήμες

Α4. η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


627