Εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης ρύπων στη θάλασσα σε λιμένες της Κύπρου, Ρόδου και Σάμου


Το πρωτοπόρο για τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου έργο PREMARPOL που αφορά στην «Πρόληψη και Περιστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες» υλοποιείται από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Ρόδου και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.

Η ρύπανση των εμπορικών και τουριστικών λιμένων και η εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης  της, αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα τόσο της διεθνούς νομοθεσίας όσο και της οικονομικής δραστηριότητας που εξαρτάται άμεσα από αυτή. Είναι γεγονός ότι η προσέλκυση σκαφών γενικά συντείνει στην αύξηση του επίπεδου ρύπανσης των  λιμένων, ενώ η διαρκής συσσώρευση ρύπων σε αυτά τα καθιστούν πηγή κινδύνου για τα παρακείμενα οικοσυστήματα. Δυνητικά αυξημένη ρύπανση αναμένεται και από την διακίνηση  σκαφών σε σχέση με τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων   και μεταφοράς πετρελαιοειδών.

H Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί μία από τις πλέον εμπορικές και τουριστικές περιοχές στον κόσμο και στην οποία λαμβάνει χώρα το 15% της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας. Αναμένεται ότι την επόμενη δεκαετία η ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Μεσόγειο  θα αυξηθεί στο διπλάσιο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά πετρελαιοειδών και την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι πιθανότητες πρόκλησης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στο άμεσο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερες, π.χ. από ατυχήματα, συγκρούσεις ή βυθίσεις πλοίων. Επιπρόσθετα, η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο από πιθανά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, καθώς ο μέσος όρος ζωής των πλοίων που εισέρχονται στα λιμάνια π.χ. της Λεμεσού, της Αλεξάνδρειας, της Βαλέτας και της Μερσίνας είναι μεγαλύτερος από αυτόν των πλοίων που εισέρχονται στα λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου.

Παρά τη διαρκή προσπάθεια για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης, σε πρακτικό επίπεδο δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης (monitoring) της ρύπανσης και καταγραφής των ρυπαντών (pollutants) σε λιμενικές και παραλιμένιες περιοχές, έτσι ώστε να υποβοηθούνται οι αρμόδιες αρχές στην λήψη  αποφάσεων για περιορισμό η αντιμετώπιση των περιστατικών.

Το έργο αυτό αποσκοπεί στην υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας των παραθαλάσσιων και παραλιμένιων πληθυσμών οι οποίοι έρχονται σε άμεση (εργαζόμενοι του τομέα, παραθεριστές, λουόμενοι) ή έμμεση (κάτοικοι) επαφή με το φαινόμενο, καθώς και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως μέσο προσέλκυσης, απαλλαγμένο όσο το δυνατόν από κάθε μορφή ρύπανσης,

Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, φαινόμενα όπως η συγκέντρωση αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό, η δυσοσμία και οι ορατοί πλέον ρυπαντές στην επιφάνεια της θάλασσας, αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη των παραλιμένιων περιοχών που συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα.

Το Έργο αποσκοπεί  στην εγκατάσταση σύγχρονων αισθητήρων ανίχνευσης ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον των λιμένων της Κύπρου, Ρόδου και Σάμου,  αντίστοιχα και των παραλιμένιων περιοχών τους και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που θα λαμβάνονται, με στόχο την υποβοήθηση των αρμόδιων φορέων στην πρόληψη αποφάσεων για την περιστολή της θαλάσσιας ρύπανσης. Η αναγκαιότητα υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος κρίνεται επιτακτική, αφού πλέον οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε επιβάλλουν συγκεκριμένες ποινές σε περιβαλλοντικά αναξιόπιστους φορείς.

Ιστοσελίδα έργου: www.oceanography.ucy.ac.cy/pages/premarpol   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


91