Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ 750.000 ευρώ για ενίσχυση φοιτητών του εξωτερικού


Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι μετά την έγκριση της συνέχισης των στοχευμένων Μέτρων Ενίσχυσης της Φοιτητικής Μέριμνας για του φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 20/02/2013 ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2013, που περιλαμβάνει πρόνοια ύψους €750.000 για τα Μέτρα Ενίσχυσης της Φοιτητικής Μέριμνας για τους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, διασφαλίζεται η συνέχιση των Μέτρων Ενίσχυσης της Φοιτητικής Μέριμνας που παραχωρούνται στους φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα πέρα από τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο και για τους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Καταλήγοντας σημειώνει ότι από τα Μέτρα Ενίσχυσης της Φοιτητικής Μέριμνας επωφελήθηκαν κατά την τελευταία τριετία συνολικά 9.634 προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, καθώς και 3.918 Κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, μέσα από την οικονομική ενίσχυση που παραχωρήθηκε μέσω του ΙΚΥΚ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


77