Εγκύκλιος για οδοιπορικά μετακινούμενων εκπαιδευτικών για την σχολική χρονιά 2017-2018


Διευθυντές/Διευθύντριες Μέσης Εκπαίδευσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οδοιπορικά Μετακινούμενων Εκπαιδευτικών για την Σχολική Χρονιά 2017-2018

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας επισυνάπτω σχετική επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην οποία διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι «η μετάβαση υπαλλήλου από την κατοικία του στον τόπο εργασίας του δεν θεωρείται υπηρεσιακό ταξίδι για σκοπούς καταβολής εξόδων οδοιπορικών».

Ως εκ τούτου επεξηγείται, ότι, θα καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα μόνο για την απόσταση που θα διανύουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολείων εντός της ίδιας μέρας.

2. Υποβάλλεται νέο έντυπο - Στοιχεία Μετακινούμενου Εκπαιδευτικού για να συμπληρώνεται και να επισυνάπτεται με το έντυπο Γ.Λ. 16/16Α.

3. Παρακαλώ όπως όλοι οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν άμεσα, σε ξεχωριστά έντυπα, τα οδοιπορικά τους που αφορούν την περίοδο Σεπτέμβρη 2017 – Δεκέμβρη 2017 και την περίοδο Ιανουάριο 2018 – Ιούνιο 2018 όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου 2018.

Αίγλη Παντελάκη

Γενική Διευθύντρια

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


150