Εγκύκλιος για την Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2019-2020


Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(υπόψη Καθηγητών ΣΕΑ)

Θέμα: Πρόσβαση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου και Ελλάδας 2019

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε τα ακόλουθα:

Για σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2019, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα που αντιστοιχούν στα Πλαίσια Πρόσβασης που τους ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τους Πίνακες των Πλαισίων Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2019, http://www.moec.gov.cv

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μαθήματα Πρόσβασης, ανεξαρτήτως των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Πλαίσιο Πρόσβασης επιτρέπουν πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας και δηλώνονται κατά την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2019).

Ο συνολικός αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων Πρόσβασης μπορεί να είναι μέχρι επτά (7) μαθήματα και μέχρι δύο (2) Ειδικές Εξετάσεις (Πρακτική Δοκιμασία, Μουσικές Σπουδές).

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν όσα Πλαίσια Πρόσβασης τούς επιτρέπουν τα μαθήματα στα οποία επιλέγουν να εξεταστούν.

Για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα για διεκδίκηση θέσης στα Πανεπιστήμια, στις Πολυτεχνικές Σχολές και στις Σχολές Μονίμων Αξιωματικών ή σε τρία (3) μαθήματα, για διεκδίκηση θέσης στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε., Α.Ξ.Ι.Κ. και στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Πλαίσιο.

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά) ισχύει μεταβατική περίοδος δύο ετών 2018-2019 και 2019-2020, κατά την οποία η εισδοχή θα γίνεται με (4) μαθήματα από τα Πλαίσια 13, 21, 32. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται, μελλοντικά, να ακολουθήσει ένταξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι και άλλων πόλεων σε Πανεπιστήμια, όπως έγινε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής . Ως εκ τούτου, θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο εισδοχής των υποψηφίων στα Τμήματα αυτά τις επόμενες χρονιές.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, υπολογίζεται ένας Βαθμός Πρόσβασης για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγει ο υποψήφιος, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε στις Παγκύπριες Εξετάσεις για το συγκεκριμένο Πλαίσιο, σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.

Σε περίπτωση απουσίας του υποψηφίου από κάποιο μάθημα, ακυρώνεται η δυνατότητά του να διεκδικήσει θέση με βάση τα Πλαίσια Πρόσβασης, στα οποία το μάθημα αυτό ήταν υποχρεωτικό ή με βάση τα Πλαίσια Πρόσβασης στα οποία ο υποψήφιος επέλεξε το συγκεκριμένο μάθημα ως επιλεγόμενο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ της Ελλάδας περιλαμβάνονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι και δύο Επιστημονικά Πεδία κατά την υποβολή της δήλωσης προτίμησης των Σχολών/Τμημάτων των ΑΑΕΙ Ελλάδας (Μηχανογραφικό Δελτίο) τον Ιούλιο, με βάση τα έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει τον Φεβρουάριο/Μάρτιο και τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, υπολογίζεται ο «Γενικός Βαθμός Κατάταξης», που προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης και Κατάταξης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.

Τα μαθήματα Πρόσβασης που έχουν δίπλα ένδειξη Τ. Σ. (Τεχνικών Σχολών) στους Πίνακες των Πλαισίων Πρόσβασης 2019, μπορούν να επιλεγούν μόνο από τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών.

Τα μαθήματα Πρόσβασης της Πρακτικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών μπορούν να επιλεγούν μόνο από τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών της Πρακτικής Κατεύθυνσης.

Τα μαθήματα Πρόσβασης της Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών μπορούν να επιλεγούν από όλους τους τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών.

Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία μπορεί να επιλεγεί μόνο από τελειόφοιτους ή απόφοιτους Λυκείων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά επίπεδα του ίδιου μαθήματος για διαφορετικά Πλαίσια Πρόσβασης (π.χ. Μαθηματικά Κ.Κ. για ένα Πλαίσιο Πρόσβασης και Μαθηματικά Κατεύθυνσης για άλλο Πλαίσιο Πρόσβασης) για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να δηλώσουν για σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας διαφορετικά επίπεδα του ίδιου μαθήματος όπως:

  1. Λυκείου (π.χ. Μαθηματικά Κ.Κ. και Μαθηματικά Κατεύθυνσης),
  2. Λυκείου και Τεχνικών Σχολών (π.χ. Αγγλικά και Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ, Φυσική και Φυσική 4ωρο Τ.Σ., Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ.(Θ.Κ.) , Γραφικές Τέχνες και Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.), Γραφικές Τέχνες και Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ (Π. Κ.) ) και
  3. Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών (π.χ. Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ.(Θ.Κ.) και Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ.(Π.Κ.), Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ.(Θ.Κ.) και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ.(Π.Κ.) ).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους περιορισμούς στην επιλογή μαθημάτων για Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας φαίνονται στους Πίνακες των Πλαισίων Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2019, http://www.moec.gov.cv

Για τη μεταβατική περίοδο 2018-2019 και 2019-2020 τα Μαθηματικά 2ωρο Τ.Σ. των Πλαισίων Πρόσβασης 25 και 26 (Α.Ξ.Ι.Κ.) δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Κατάταξης για Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Οι αθλητές δικαιούνται να διεκδικήσουν πριμοδότηση στην Ειδική Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας σε οποιοδήποτε Πλαίσιο Πρόσβασης και αν στοχεύουν (έστω και αν δεν επιλέξουν το Πλαίσιο 9 - Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Για να ισχύσει η πριμοδότηση αυτή, οι αθλητές πρέπει να εξεταστούν, επιπρόσθετα από τα υπόλοιπα μαθήματα εξέτασής τους, και στην Ειδική Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Βαθμός της Πρακτικής Δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένης της πριμοδότησης που παραχωρείται, συνυπολογίζεται στον Βαθμό του κάθε Πλαισίου Πρόσβασης για την Κύπρο και στον Γενικό Βαθμό Κατάταξης για την Ελλάδα.Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης                               Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Γενικής Εκπαίδευσης                          Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter176