Εγκύκλιος στους διευθυντές σχολείων: Κρατήστε τα παιδιά σε κλειστό χώρο λόγω της έκλειψης ηλίου


Αναφορικά με το αστρονομικό φαινόμενο της έκλειψης ηλίου, το οποίο θα είναι μερικώς ορατό από την Κύπρο, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Αίγλη Παντελάκη έστειλε στους διευθυντές όλων των σχολείων την ακόλουθη εγκύκλιο με την οποία  πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Το φαινόμενο θα αρχίσει να γίνεται ορατό περίπου στις 10:30π.μ. τοπική ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 1:00μ.μ. ενώ από την Κύπρο η έκλειψη θα είναι μερική με το ψηλότερο ποσοστό της να φθάνει περίπου στο 25%. Λόγω της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, η παρατήρηση του φαινομένου με γυμνούς οφθαλμούς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, Γ αυτό συστήνεται η λήψη μέτρων για αποφυγή της έκθεσης των παιδιών στην παρατήρηση του φαινομένου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποφευχθεί η παρατήρηση του φαινομένου με άλλα μέσα, όπως κάμερες, κινητά τηλέφωνα ή ακόμη και γυαλιά ηλίου, καθότι το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί με ειδικά επιστημονικά μέσα.

Με βάση τα παραπάνω, συστήνεται να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν θα εκτεθούν στο φαινόμενο και θα παραμείνουν για όλη τη διάρκειά του σε κλειστούς χώρους. Για παράδειγμα:

-      Κατά την ώρα του διαλείμματος συστήνεται τα παιδιά να παραμείνουν στις τάξεις τους ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.

-      Σε ό,τι αφορά στη Φυσική Αγωγή, αυτή να γίνει κατά τη διάρκεια της έκλειψης σε κλειστούς χώρους του σχολείου, με διευθετήσεις ανάλογες με αυτές που γίνονται σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

-      Οι εκδρομές και επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά κατά τη διάρκεια του φαινομένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα παραμένουν υπό επιτήρηση σε κλειστούς χώρους. Κατά την επιστροφή των παιδιών με τα λεωφορεία, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα επιτήρησης και προστασίας {π.χ. κλείσιμο κουρτινών).

-      Ο,πδήποτε άλλο κρίνετε απαραίτητο, ανάλογα της περίπτωσης, που θα παρέχει την απαιτούμενη προστασία στα παιδιά.

Προτείνεται το φαινόμενο να αξιοποιηθεί ως μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της ημέρας προς όφελος των μαθητών, λαμβάνοντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


98