Εγκύκλιος συμπαράστασης προς τους Κυπρίους από τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο


Με εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος καλεί τους πιστούς να συγκεντρώσουν βοήθεια για το Ταμείο Ανακουφίσεως για τούς Κυπρίους: Αναφέρει στην εγκύκλιό του:

«Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς συγκεντρωνόμεθα σήμερα γιά τόν ὑπέροχο ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καί διακηρύσσουμε Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βλέπουμε ἐνώπιόν μας, στήν εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στήν Ἱερουσαλήμ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος εἶναι γεμᾶτος μέ εὐσπλαγχνία γιά τόν λαό Του. Πρόκειται γιά θεϊκή ἀγάπη τήν ὁποία μοιραζόμεθα καί ἑορτάζουμε στήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καθώς πλησιάζουμε τόν Θεό καί βιώνουμε τήν ἀπέραντη χάρη Του.

Ἡ χάρη αὐτή μᾶς ὁδηγεῖ στό νά ἀνταποκρινόμεθα στίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων καί μέ ὠθεῖ νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας ἐκ μέρους τῶν Ἱεραρχῶν μας τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἀναφορικά μέ τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας στήν Κύπρο. Πέρυσι οἱ καρδιές μας εἶχαν βαρύνει ἀπό τίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπιζε ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος, καί ἐσεῖς οἱ πιστοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς βοηθήσατε ἐμπράκτως μέ γενναιοδωρία καί ἀγάπη. Τώρα βλέπουμε τίς οἰκονομικές καί ἁπτές δυσκολίες οἱ ὁποῖες ἐμφανίσθηκαν πρόσφατα καί ταλαιπωροῦν τήν Κύπρο. Ἀπό τήν κοινή κληρονομιά καί πίστη, ἀπό τούς πολλούς οἰκογενειακούς καί κοινωνικούς δεσμούς ἐντός τῆς κοινότητάς μας στήν Ἀμερική, ἀπό τήν ἀγάπη μας γι’ αὐτούς τούς τόπους καί τούς ἀνθρώπους τους, ἀλλά κυρίως, ἀπό τήν πίστη μας στόν Θεό καί τήν ἀνταπόκρισή μας στήν χάρη Του, καλούμεθα νά προσφέρουμε ἐκ τοῦ πλεονάσματός μας ἔτσι ὥστε οἱ ἔχοντες ἀνάγκη νά αἰσθανθοῦν ἀνακούφιση, στοργή καί ἀνανεωμένη ἐλπίδα.

Μέ τούς ἀδελφούς Κυπρίους στή σκέψη μας καθώς εἰσερχόμεθα στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, παρακαλοῦμε ὡς Ἱερά Σύνοδος τούς πιστούς νά συγκεντρώσουν βοήθεια γιά τό Ταμεῖο Ἀνακουφίσεως γιά τούς Κυπρίους καί νά συνεχίσουν νά προσφέρουν βοήθεια πρός αὐτό τόν σκοπό στίς ἑπόμενες ἑβδομάδες καί μῆνες. Μέσα ἀπ’ αὐτή τήν εὐσπλαγχνική καί πιστή ἀνταπόκριση στίς ἀνάγκες τῶν προσφιλῶν αὐτῶν ἀνθρώπων, τό φῶς θά λάμψῃ στό σκοτάδι καί ὁ φόβος θά διαλυθῇ ἀπό τήν δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλό Πάσχα, καθώς συγκεντρωνόμεθα μέ τούς ἀδελφούς καί ἀδελφές μας στήν Κύπρο καί τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀνά τόν κόσμο προσφέροντας μαρτυρία ἐλπίδος καί σωτηρίας ἐν Χριστῷ.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


151