Ειδικό σχέδιο για αποφοίτους Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής μελετά το Υπ. Εργασίας


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά την εισαγωγή, πολύ σύντομα, ειδικού σχεδίου για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής καθώς και τις επιχειρήσεις, κυρίως του τομέα των κατασκευών.

Επίσημη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει το σχέδιο αποσκοπεί «στη διευκόλυνση της πραγματοποίησης της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται από τον περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμο, για σκοπούς απόκτησης της άδειας ασκήσεως Επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού ή του Αρχιτέκτονα».
 
Προσθέτει ότι «το σχέδιο σε γενικές γραμμές θα προβλέπει για την τοποθέτηση των νέων αποφοίτων από τους δύο πιο πάνω κλάδους σπουδών, σε κατάλληλες επιχειρήσεις για πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης, όπως προβλέπεται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο, και καθ’ όλη τη διάρκεια της θα λαμβάνουν επίδομα κατάρτισης».
 
Οι επιλέξιμοι απόφοιτοι για συμμετοχή στο Σχέδιο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών και κατά το στάδιο έναρξης της πρακτικής εξάσκησης τους/ ένταξής τους στο σχέδιο να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 
Η μελέτη του εν λόγω σχεδίου βρίσκεται στα τελικά στάδια και η έναρξη της εφαρμογής του τοποθετείται περί τον Ιανουάριο 2018 και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του σχεδίου και θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


645