Ειρ. Νικολαΐδου προς ΥΠΠ: Γιατί δεν συμμορφωθήκατε με υποδείξεις μου για τις καταχωρήσεις στο ΣΕΠ;


Με επιστολή της στον υπουργό Παιδείας Κώστα Καδή ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου ζητά να πληροφορηθεί γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι υποδείξεις της  σύμφωνα με τις οποίες δεν έπρεπε να γίνει καμία ηλεκτρονική καταχώρηση αδειών εκπαιδευτικών στο σύστημα ΣΕΠ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες νομιμότητας που διεξαγάγει το γραφείο της.

Αναφέρει στην επιστολή της:  

 «Σε συνέχεια της ταυτάριθμης επιστολής μου  ημερ. 25 Οκτωβρίου 2016 και της μετέπειτα επίσκεψης Λειτουργού του Γραφείου μου στο Υπουργείο σας έχω λάβει πληροφορίες από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις / Εκπροσώπους των υποκειμένων των δεδομένων (εκπαιδευτικών) ότι συνεχίζει η λειτουργία του συστήματος ΣΕΠ αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή /μεταφόρτωση ευαίσθητων και απλών προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών, κατά παράβαση των οδηγιών που είχα απευθύνει στο Υπουργείο σας με την προηγούμενη ταυτάριθμή επιστολή μου, δυνάμει των οποίων σας καλούσα να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου της νομιμότητας του συστήματος ΣΕΠ από το Γραφείο μου, καμία καταχώρηση στο εν λόγω σύστημα να μην πραγματοποιηθεί.

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τα πιο πάνω και αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο και για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τις οδηγίες μου.

Παραμένω στη διάθεσή σας».       Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

72