Εισαγωγή υποψηφίων στη Γαλακτοκομική Επαγγελματική Σχολή Ιωαννίνων 2015-16


H Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εισδοχής στη Γαλακτοκομική Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Ιωαννίνων και σχετικής Υπουργικής απόφασης του ελληνικού κράτους, δέχεται αιτήσεις για φοίτηση στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων για το έτος 2015-16.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσία Εξετάσεων ( www.moec .gov.cy /ypexams ). Οι αιτήσεις των ανήλικων ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες τους. Οι αιτήσεις   θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

    1. Πιστοποιητικό Γέννησης

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (τουλάχιστον ενδεικτικό της Α’ Λυκείου)
  2. Ιατρικό πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα
  3. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του υποψηφίου

Επιπλέον, για σκοπούς μοριοδότησης, να προσκομισθούν, όπου εφαρμόζεται:

-      Πιστοποιητικό/Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη/Εργοδότη ότι έχει την ιδιότητα κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (ο ίδιος ή οι γονείς του εφόσον    είναι προστατευόμενο μέλος).

-           Πιστοποιητικό/Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Κοινοτάρχη ότι έχει προϋπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, σε εργασία ανάλογη με την ειδικότητα (γαλακτοκομίας – τυροκομίας).

-           Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη ότι έχει μόνιμη κατοικία σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές   περιοχές.

-           Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη ότι είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.   Να δοθούν τα ονόματα και οι ημερομηνίες  γέννησης των τέκνων.

-           Βεβαίωση από αρμόδια Υπηρεσία του κράτους ότι έχει γονείς ανάπηρους ή παθόντες ή αγωνιστές ή θύματα αγώνων για την ελευθερία της Κύπρου.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 21 Αυγούστου 2015 στην Υπηρεσία Εξετάσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων, στ o τηλέφωνο 22806360.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


71