Εκατομμύρια από Ευρωπαϊκά προγράμματα μπορεί να αξιοποιήσει το ΥΠΠ


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ*

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013:

Στην παρούσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 το Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού διαχειρίζεται  5  Ευρωπαϊκά Έργα με προυπολογισμό περίπου 40 εκατομμυρίων υπό τον Ειδικό Στόχο 1: “ Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, Κυρίως Μέσω των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, του Αξονα Προτεραιότητας 1: “Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα”  του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου.   Επίσης σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ υλοποιεί άλλο ένα έργο 19,5 εκατομμυρίων.

Πιο συγκεκριμένα τα Έργα που υλοποιεί το ΥΠΠ είναι τα εξής:

  • Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας με προϋπολογισμό 10,9 εκ.
  • Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης με προυπολογισμό 15,8 εκ.
  • Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης με προυπολογιμό 5,7 εκ.
  • Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού με προυπολογισμό 3,9 εκ.
  • Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με προυπολογισμό 4,4 εκ.
  • Νέα Σύγχρονη Μαθητεία μαζί με το ΚΕΠΑ με προυπολογισμό 19,3 εκ.

Τα κονδύλια αυτά πρέπει να απορροφηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κάθε Έργου μέχρι και το 2015, δηλαδή μέχρι και δύο χρόνια μετά τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι αυτά τα Έργα συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση του Δημοσίου Σχολείου, αλλά δημιουργούν και θέσεις απασχόλησης εκπαιδευτικών αν αξιοποιηθούν κατάλληλα. Το ερώτημα είναι πως αυτά τα έργα αξιοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Απορροφήθηκαν τα εγκεκριμένα κονδύλια; Αν για παράδειγμα στο έργο της προϋπηρεσιακής κατάρτισης που σταμάτησε δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια πρέπει ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ για μην μείνουν αναξιοποίητα.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ σε σχέση με τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση»  199 εκατομμύρια ευρώ.

Μια από τις κύριες επενδυτικές προτεραιότητες της πιο πάνω πρωτοβουλίας είναι η “Επένδυση στην εκπαίδευση, δεξιότητες, δια βίου μάθηση” η οποία περιλαμβάνει:

  • Πρόληψη/μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προαγωγή ίσης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προ-σχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Βελτίωση πρόσβασης στη δια βίου μάθησης, αναβάθμιση δεξιοτήτων/ ικανοτήτων εργατικού δυναμικού, αύξηση συσχετισμού συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης με την αγορά εργασίας, εφαρμογή συστημάτων μαθητείας βασισμένων στην εργασία, δυικά συστήματα μαθητείας.
  • Ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ευρωπαίοι Εταίροι, λόγω της κατάστασης στην Κύπρο, μας κάλεσαν επανελειμένα από τον Απρίλιο να υποβάλουμε προτάσεις έργων, και δήλωσαν ετοιμότητα να τις εγκρίνουν για να ξεκινήσει η προ-απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων της νέας περιόδου.

Προέβηκε το ΥΠΠ σε προτάσεις νέων έργων για προ-απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων;

Όλα αυτά τα γράφω για να καταδείξω ότι δεν είναι θέμα έλλειψης κονδυλίων το ζήτημα της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού δυναμικού του τόπου μας.  Όταν υπάρχει η πολιτική βούληση και η κατάλληλη ενεργοποίηση προς την ορθή κατεύθυνση, τα κονδύλια προς αξιοποίηση υπάρχουν.Πέραν των όσων ανέφερα σε προηγούμενα άρθρα μου, με τη σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την απόλυση («μη αξιοποίηση» όπως λέει και ο Υπουργός) των συμβασιούχων εκπαιδευτικών.

*Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών Λάρνακας

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


158