Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς για στελέχωση εξεταστικών κέντρων - (18000 υποψήφιοι)


Σε εξετάσεις για εισδοχή στη Δημόσια Υπηρεσία 

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2018 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η' ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑ! ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η' ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναλάβει τη διοργάνωση Γραπτών Εξετάσεων για τις πιο πάνω διαδικασίες πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία. Η πρώτη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8) θα διεξαχθεί το Σάββατο 1.12.18 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. Η δεύτερη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7) θα διεξαχθεί το Σάββατο 15.12.18 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον του κοινού για συμμετοχή στις πιο πάνω εξεταστικές διαδικασίες ήταν εξαιρετικά υψηλό (περί τις 10000 αιτήσεις για την πρώτη διαδικασία και περί τις 8000 αιτήσεις για τη δεύτερη).

Λόγω του εξαιρετικά υψηλού αριθμού υποψηφίων, ο οποίος διαφέρει κατά πολύ από τον αριθμό υποψηφίων άλλων εξετάσεων που οργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τους χώρους των σχολείων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για τη διεξαγωγή των πιο πάνω εξετάσεων και να ζητήσει τη συνδρομή των Διευθυντών/Διευθυντριών και του προσωπικού όλων των Δημόσιων Σχολείων για τη στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων.

Παρακαλούνται όλοι οι Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων που έχουν οριστεί ως Εξεταστικά Κέντρα, όπως παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διοργάνωση των πιο πάνω εξετάσεων με την έγκαιρη αποστολή καταλόγου υποψήφιων επιτηρητών/επιτηρητριών για τις πιο πάνω εξετάσεις και με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των Εξεταστικών Κέντρων που θα λειτουργήσουν στα σχολεία (Παράρτημα Ι). Σημειώνεται ότι σε όλους όσοι θα εργαστούν κατά την ημέρα της εξέτασης θα καταβληθεί αμοιβή με βάση τις εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ο/Η Υπεύθυνος/η του Εξεταστικού Κέντρου θα αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής των Εξετάσεων στο Εξεταστικό του Κέντρο κατά την ημέρα της Εξέτασης και θα ενημερωθεί έγκαιρα από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που έχουν οριστεί ως Εξεταστικά Κέντρα για τις πιο πάνω Εξετάσεις παρακαλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μέχρι τη Δευτέρα 5/11/2018, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο vpire[email protected], κατάλογο με 20 έως 30 υποψήφιους Επιτηρητές, έναν/μία Υπεύθυνο/η Εξεταστικού Κέντρου, δύο Βοηθούς Υπεύθυνους Εξεταστικού Κέντρου, μία Επιμελήτρια και δύο Καθαρίστριες που θα εργαστούν για τις πιο πάνω Εξετάσεις, όπως φαίνεται στο έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι εκτός από τα σχολεία που έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέντρα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους εκπαιδευτικούς Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, έστω και αν τα σχολεία στα οποία υπηρετούν δεν θα είναι Εξεταστικά Κέντρα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στελέχωσης εξεταστικών κέντρων για τις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο, η οποία βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού http://www.moec.gov.cy.

Προϋπόθεση για εργασία ως επιτηρητής/επιτηρήτρια στις πιο πάνω Εξετάσεις είναι, κατά προτίμηση, η προηγούμενη πείρα σε επιτήρηση των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν περισσότερη εμπειρία στη διοργάνωση των Παγκύπριων Εξετάσεων και σε επιτήρηση εξετάσεων γενικότερα (εξετάσεις για τη δημόσια υπηρεσία, μέλη Επιτροπών Παγκυπρίων Εξετάσεων κ.ά.). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να σημειώνεται στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν αξιοποιηθεί κατά το παρελθόν στις επιμέρους Επιτροπές Παγκύπριων Εξετάσεων ή σε άλλες εξετάσεις και κατά προσέγγιση για πόσα χρόνια. Παρακαλούνται, επίσης, οι Διευθυντές/Διευθύντριες ή οι εκπρόσωποι που θα ορίσουν να αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι, μετά τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων Επιτηρητών/Επιτηρητριών, Βοηθών Υπευθύνων και Υπευθύνων, θα ακολουθήσει ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων, η οποία αναμένεται να γίνει κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων που προηγούνται της κάθε εξέτασης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή διευκρίνιση σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22582933, 22582934 και 22582929.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter23