Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση εκλογικών κέντρων των Δημοτικών από άνεργους πτυχιούχους


 Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy, μέσω της οποίας μπορούν οι δημόσιοι λειτουργοί και άνεργοι πτυχιούχοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα των Δημοτικών/Κοινοτικών Εκλογών της 18ης Δεκεμβρίου, 2016. 
Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 7 Νοεμβρίου 2016, και δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
Σε ό,τι αφορά στους άνεργους πτυχιούχους, σημειώνεται ότι τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter254