Εκπαιδευτικά εργαστήρια από το ΙΠΕ για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»


Τρία δωρεάν σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εντός Ιουνίου
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοργανώνει σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ενημερωτικών ημερίδων με στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και την ποιοτική ενίσχυση της κυπριακής συμμετοχής στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Στα εργαστήρια εφαρμόζονται διαδραστικές μέθοδοι και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με τη χρήση στοχευμένων εκπαιδευτικών μέσων. Στόχος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο και τους κανονισμούς του Προγράμματος και ιδιαίτερα τη διαδικασία προετοιμασίας πετυχημένων προτάσεων καθώς και τη διαχείριση των εγκεκριμένων ερευνητικών έργων.
Το περιεχόμενο των εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ξεχωριστές ανάγκες, την εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων. Εκπαιδευτές στα εργαστήρια είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ενώ στις ημερίδες συμμετέχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός Ιουνίου, προγραμματίζονται δύο εργαστήρια στη Λευκωσία καθώς και ένα διαδικτυακό σεμινάριο.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία, από τις 09:00-16:30, Εργαστήριο με θέμα την προετοιμασία πετυχημένων προτάσεων για τo εργαλείο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων SME Instrument PhaseI & II του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Μέσω διαδραστικών ασκήσεων θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα ενώ θα συζητηθούν καλές πρακτικές στη διαδικασία συγγραφής προτάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας από τους συμμετέχοντες και στην ετοιμασία ποιοτικών προτάσεων με υψηλές δυνατότητες επιτυχίας.
Στις 27 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία από τις 09:00-16:00, Εργαστήριο με θέμα τη διαχείριση έργων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τους κανόνες και τις διαδικασίες προετοιμασίας του συμβολαίου και διαχείρισης των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων οικονομικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, στις 20 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα την ισότητα των φύλων σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GenderAction».
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της κάθε εκδήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων καθώς και για να δηλώσουν συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.research.org.cy.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με συνολικό προϋπολογισμό €70 δις για την περίοδο 2014 - 2020. Μέχρι στιγμής, πέραν των 360 κυπριακών φορέων έχουν αντλήσει ποσό που πλησιάζει τα €120 εκατ.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter













28