Εκπαιδευτικά σεμινάρια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 16 - 20 Σεπτεμβρίου 2013


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency-ESA) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέματα που αφορούν τεχνολογίες ραντάρ και τις εφαρμογές τους στην Κύπρο σε σχέση με τη δορυφορική τηλεσκόπιση. Συνδιοργανωτές των σεμιναρίων είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. .
Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια απευθύνονται σε ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές (MSc / PhD), και νέους επαγγελματίες στην Κύπρο, με γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα δορυφορικής τηλεπισκόπισης ή σχετικά θέματα, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην εφαρμογή τεχνολογιών ραντάρ.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου Frederick από 16 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2013. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013.  Αιτήσεις συμμετοχής και πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/space
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


174