Εκπαιδευτική αποστολή του Υπ. Παιδείας και των Κυπριακών Πανεπιστημίων στο Πεκίνο


Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, συντόνισε με επιτυχία  εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πεκίνο κυπριακής αποστολής με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και των Κυπριακών Πανεπιστημίων για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε κινεζικά πανεπιστήμια, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση «China Education Expo» του China Education Association for International Exchange (CEAIE) και για συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ) της Κίνας. 

Στόχος των πιο πάνω δραστηριοτήτων ήταν η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης (ΑΕ), η αλληλοενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα ΑΕ των δύο χωρών, η διερεύνηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης και ανταλλαγής φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων Κύπρου και Κίνας, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την υπογραφή Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών μεταξύ Κύπρου και Κίνας.

Συγκεκριμένα, η κυπριακή αποστολή πραγματοποίησε επιτόπου επισκέψεις στο Beijing International Studies University, στο University of Science and Technology και στο Beijing Forestry University.  Στην παρουσία εκπροσώπων της Πρυτανείας, των Συμβουλίων και των Διοικητικών Υπηρεσιών για Διεθνείς Συνεργασίες και Ανταλλαγές των κινεζικών πανεπιστημίων, δόθηκε η ευκαιρία στο ΥΠΠ και στους εκπροσώπους όλων των κυπριακών πανεπιστημίων να προβάλουν το έργο που επιτελείται στην ΑΕ της Κύπρου.  Επιπλέον, το ΥΠΠ μαζί με Πανεπιστήμια της Κύπρου συμμετείχε στην Ετήσια Διεθνή Έκθεση «China Education Expo» του CEAIE, 2-3 Νοεμβρίου 2013.  Σημαντικός αριθμός επισκεπτών όπως γονείς, μαθητές, φοιτητές και πράκτορες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα από λειτουργούς του ΥΠΠ και των Πανεπιστημίων της Κύπρου για την ΑΕ της Κύπρου. 

Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε με συνάντηση της κυπριακής αντιπροσωπείας με αξιωματούχους του ΥΠ της Κίνας.  Από κυπριακής πλευράς παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στο Πεκίνο, με επικεφαλής την Πρέσβειρα, καθώς επίσης αντιπροσωπεία του ΥΠΠ, με επικεφαλής τη Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Επιπλέον, εκπροσωπήθηκε το σύνολο των Κυπριακών Πανεπιστημίων με αντιπροσωπείες με επικεφαλής εκπροσώπους από την Πρυτανεία και τα Συμβούλια τους.  Από πλευράς ΥΠ της Κίνας, παρευρέθηκαν στη συνάντηση ο Αν. Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανταλλαγών, ο Διευθυντής Ανώτερης Εκπαίδευσης καθώς επίσης οι Διευθυντές και λειτουργοί του ΥΠ και αρμόδιων σωμάτων στην Κίνα σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, ανταλλαγών και αναγνώρισης τίτλων σπουδών.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα εποικοδομητικό κλίμα αλληλοενημέρωσης σε θέματα ΑΕ και ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με τους τρόπους  ενδυνάμωσης των σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της ΑΕ στο γενικότερο πλαίσιο των πολύ καλών διμερών σχέσεων των δύο χωρών, ενόψει και τις επικείμενης επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στο Πεκίνο τον προσεχή Δεκέμβριο.      

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας: «Αναμφισβήτητα, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συμβάλουν στην προβολή της ΑΕ της Κύπρου στο εξωτερικό και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων σε θέματα ΑΕ μεταξύ της Κύπρου και χωρών με τις οποίες εντοπίζονται προοπτικές ανάπτυξης και συνεργασίας». 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


102