Εκπαιδευτική αποστολή ΥΠΠ και των κυπριακών πανεπιστημίων στην Αγία Πετρούπολη


Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη, συντόνισαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη την περίοδο 4-5 Οκτωβρίου 2015 με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των κυπριακών πανεπιστημίων. Η κυπριακή αποστολή συμμετείχε σε Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση στην Αγία Πετρούπολη και πραγματοποίησε «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου», η οποία απευθυνόταν σε συμβούλους, εκπαιδευτικούς αντιπροσώπους/πράκτορες και εκπροσώπους ρωσικών πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων.

Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχαν το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού(ΥΠΠ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης και το Πανεπιστήμιο UCLAN.  Τα μέλη της κυπριακής αποστολής είχαν την ευκαιρία να προβάλουν το έργο που επιτελείται στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΑΕ) της Κύπρου και να έχουν κατ’ ιδίαν συζήτηση και επαφές με μαθητές, φοιτητές, γονείς, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς αντιπροσώπους/ πράκτορες και επίσημους φορείς της πόλης σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης.

Στόχος τωνπιο πάνω δραστηριοτήτωνήταν η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, η προβολή της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου,η διερεύνηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης και ανταλλαγής φοιτητών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων Κύπρου και Ρωσίας.  Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω δραστηριοτήτων, η κυπριακή αποστολή προσκλήθηκε και επισκέφθηκε το SWISSAM Hospitality Business and Culinary Arts School στην Αγία Πετρούπολη. 

Η πιο πάνω πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Προξενείο της Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών προβολής της ΑΕ της Κύπρου στο εξωτερικό και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων σε θέματα ΑΕ μεταξύ της Κύπρου και χωρών με τις οποίες υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και συνεργασίας. 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121