Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ευέλικτα μεταπτυχιακά προγράμματαπου αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των σπουδαστών και τους προετοιμάζουν για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ευελιξία αυτή σχετίζεται με το χρόνο και το ρυθμό με τον οποίο μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να υλοποιήσει τις σπουδές του, την επιλογή του χώρου μελέτης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της μάθησης.

Η υιοθέτηση νέων μορφών ευέλικτης εκπαίδευσης είναι ένα αποφασιστικό βήμα το οποίο στηρίζεται -κυρίως- στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η απάντηση στις προκλήσεις της απελευθέρωσης και της ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών είναι η γνώση μέσω της εξειδίκευσης και της ανάπτυξης νέων προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύει τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όσους μέχρι τώρα, λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα συμβατικής εκπαίδευσης.

Η Μονάδα έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία εξ αποστάσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, αντίστοιχων των όσων προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω συμβατικής εκπαίδευσης. Για τη φοίτηση στα προγράμματα αυτά είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, ενώ τα επιμέρους κριτήρια εισδοχής καθορίζονται αναλυτικά από το κάθε πρόγραμμα.Η φυσική παρουσία των σπουδαστών απαιτείται μόνο κατά την τελική γραπτή εξέταση του κάθε μαθήματος, στο τέλος του εξαμήνου.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα, που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2013,είναι τα ακόλουθα:

  1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής με δύο κατευθύνσεις: α) Εκπαιδευτική Ηγεσία, β) Eιδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, (στα Ελληνικά)
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), (στα Αγγλικά)

Aξίζει να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα συμβατικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι ήδη αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι διδάσκοντες στα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, εγγυώνται την ποιτότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες / επικοινωνία

Iστοσελίδα: http://deu.euc.ac.cy

Διεύθυνση: Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία

Ταχ. Θυρίδα: 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: + 357 22.713.000

Φαξ: + 357 22.662.051

Email: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


152