Εξ αποστάσεως φοίτηση των στρατιωτών. Εφικτό ή ευκταίο;


ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ*

Η δυνατότητα που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.Κ.Υ) μέσω της διαλογής μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου που εξήγγειλε ο Υπ. Άμυνας, κ. Χριστόφορος Φωκαίδης, σε συνεργασία με τον Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, προς τους εθνοφρουρούς που έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, αποτελεί  καινοτόμα και ουσιαστική απόφαση που μόνο θετικά πρέπει να αντιμετωπιστεί, τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τους ίδιους τους πολίτες και δη τους νέους που πρόκειται να υπηρετήσουν τη πατρίδα τους στο μέλλον. Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως φοίτησης, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μακριά από χρονοβόρες διαδικασίες.
Αναντίλεκτα η πιο πάνω πρόταση θα έλεγε κανείς αποτελεί για τα δύο Υπουργεία ένα τεράστιο στοίχημα, που μέσα από έντονες διαβουλεύσεις, θα αποτελέσει ένα τεράστιο όπλο στα χέρια της πολιτείας και των εκάστοτε εθνοφρουρών που θα προχωρήσουν με αυτό το εγχείρημα.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το γενικό πλαίσιο της πρότασης και έχουν ήδη προγραμματιστεί από τα δύο Υπουργεία, ενέργειες για άμεση υλοποίησή του από την αρχή του επόμενου έτους. Το γενικό πλαίσιο των προνοιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Τα μαθήματα θα προσφέρονται στη βάση του Συστήματος  Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η οποία επιτρέπει τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των μαθημάτων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Κύπρο, Ελλάδα και Εξωτερικό. Κάθε μάθημα θα αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Εξάλλου η φοίτηση θα γίνεται χωρίς την αναγκαιότητα μετακίνησης των εθνοφρουρών απο τους χώρους που εκτελούν τη θητεία τους ή χρήσης ειδικών χώρων στα στρατόπεδα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει την αναγκαία υποδομή και σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, ενώ η εκπαιδευτική του μεθοδολογία επιτρέπει το σχηματισμό τμημάτων με εκπαιδευόμενους από διάφορα μέρη της Κύπρου. Πρέπει να καταστεί εξ άλλου σαφές ότι η δυνατότητα της επιλογής μαθημάτων θα ξεκινά για τους εθνοφρουρούς 6 μήνες μετά την κατάταξή τους. Στο σύνολο της 24μηνης θητείας τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 5 μαθήματα, κατανεμημένα ως εξής: μέχρι ένα μάθημα στο δεύτερο εξάμηνο της θητείας τους, μέχρι δύο στο τρίτο και δύο στο τέταρτο.
Το ΑΠΚΥ θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές των ΑΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας, προκειμένου  τα προσφερόμενα μαθήματα να έχουν συνάφεια με τα αντίστοιχα μαθήματα των ΑΑΕΙ, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, έτσι ώστε να μεταφέρονται και να πιστώνονται οι μονάδες ECTS σε όσους εθνοφρουρούς θα ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους (σύμφωνα με τις πρόνοιες της διαδικασίας της Συνθήκης της Μπολόνια). Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές πως η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΑΠΚΥ θα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των εθνοφρουρών, προκειμένου να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς. Η έναρξη του εν λόγω εγχειρήματος αναμένεται, σε δοκιμαστική  βάση, από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η πλήρης εφαρμογή του από τον Σεπτέμβρη του 2015.
Στη δοκιμαστική φάση, θα συμμετάσχουν έως και 120 εθνοφρουροί, οι οποίοι θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν από το αρμόδιο Υπουργείο και η συμμετοχή τους θα είναι δωρεάν. Το κόστος για την προσφορά του προγράμματος στην πιλοτική φάση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 36.000 ευρώ (300 ευρώ για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα/θεματική ενότητα), και θα καλυφθεί από κοινού από τα δύο Υπουργεία, με εξοικονομήσεις από τους προϋπολογισμούς τους. Να επισημάνουμε ακόμα πως, μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου και κατά την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εθνοφρουροί που μπορούν να φοιτήσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή/και της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.
Μετά και την υλοποίηση της πιο πάνω πρότασης, έχει εκτιμηθεί πως θα προκύψουν πολλά οφέλη, για τους ίδιους τους εθνοφρουρούς, για τις οικογένειές τους και για την πολιτεία. Συγκεκριμένα, θα μειωθεί ο πραγματικός χρόνος φοίτησης των εθνοφρουρών στα ΑΑΕΙ στα οποία θα εισαχθούν, με συνέπεια να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν πιο σύντομα  στην αγορά εργασίας. Είναι επίσης γνωστό πως με  παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, οι εθνοφρουροί δεν θα αποξενώνονται από τον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ, παράλληλα, θα εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών/μεθόδων. Επιπρόσθετα θα καταστεί δυνατή η ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση  των στρατευσίμων ώστε να αξιοποιηθεί και επ’ ωφελεία της Εθνικής Φρουράς, για το διάστημα που θα υπηρετούν στις τάξεις της, καθώς και μετέπειτα με τους εφέδρους.
Εν κατακλείδι, θεωρώ πως η πρόταση του Υπουργού Άμυνας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, μόνο θετική μπορεί να είναι και ωφέλιμη για τους νέους μας. Η νέα γενιά έχει ανάγκη από προτάσεις υλοποιήσιμες, που θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δημόσια Υπηρεσία. Το όλο εγχείρημα δε θα είναι εύκολο. Για αυτό και θα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες το συντομότερο, ώστε με αξιοκρατία και δικαιοσύνη η Κύπρος να προχωρήσει ακόμη ένα βήμα μπροστά στο τομέα της Εκπαίδευσης.

*Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


282