Εξασφάλιση Χρηματοδότησης από το ΤΕΠΑΚ για το ερευνητικό έργο BACCHUS


Η  ερευνητική ομάδα και το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, ανακοινώνει την υπογραφή της συμφωνίας για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο “Impact of Biogenic versus Anthropogenic emissions on Clouds and Climate: towards a Holistic Understanding“ και ακρώνυμο «BACCHUS» που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ και συγκεκριμένα της Πρόσκλησης FP7-ENV-2013-two-stage στη θεματική περιοχή ENV.2013.6.1-2 Atmospheric processes, eco-systems and climate change (Type of funding scheme: Collaborative Project).

Ανάδοχος Φορέας του Έργου είναι το Πολυτεχνείο ETH, της Ζυρίχης, Ελβετία με Συντονίστρια την Prof. Urlike Lohmann του Institute for Atmospheric and Climate Science.

Το Έργο αποτελεί συνεργασία 20 Ευρωπαϊκών Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Κέντρων (από Γαλλία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ελβετία και Νορβηγία). Όσον αφορά στην Κυπριακή συμμετοχή, εκπροσωπείται από το Eργαστήριο Tηλεπισκόπησης laser (LIDAR) του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ κ. Διόφαντο Γλ. Χατζημιτσή καθώς επίσης και από το Ινστιτούτο Κύπρου και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις  8,7 M€. Στην ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ πέραν του Δρος Χατζημιτσή συμμετέχει η μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ροδάνθη Ελισάβετ Μαμούρη. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει την 1 Δεκεμβρίου 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 48 μήνες. Ο προυπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι 95, 000 ευρώ.

Το ερευνητικό έργο BACCHUS καλείται να μελετήσει και να δώσει απαντήσεις σε μια από τις σημαντικότερες αλλά λιγότερο κατανοητή διαδικασίες που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Τη συνεισφορά των νεφών στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας και της κλιματικής αλλαγής μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τα αιωρούμενα σωματίδια.

Το BACCHUS θα δημιουργήσει μια μοναδική βάση δεδομένων, μεγάλης χωρικής και χρονικής κάλυψης παρατηρήσεων των ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων, των νεφών και του σχηματισμού πυρήνων πάγου εντός αυτών. Το BACCHUS θα συνεισφέρει στην βελτίωση της κατανόησης της αλληλεπίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων/νεφών και τη συνεισφορά της στη βιόσφαιρα. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών που θα συνδυαστούν με τελευταίας γενιάς αριθμητικά μοντέλα. Στην περιοχή της Κύπρου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις ενεργούς τηλεπισκόπησης με το σύστημα LIDAR μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου EARLINET  και μετρήσεις παθητικής τηλεπισκόπησης με το ηλιακό φωτόμετρο CIMEL μέλος του παγκόσμιου δικτύου NASA/AERONET, του εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του ΤΕΠΑΚ οι οποίες θα συνδυαστούν με τις επιτόπιες μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και με αριθμητικά μοντέλα. Η γνώση που θα αποκτηθεί μέσω των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα έχει άμεσο αντίκτυπο  στη λήψη αποφάσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


103