Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού διαφόρων επιπέδων γλωσσών


Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται με στόχο την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει προχωρήσει στην αύξηση της συχνότητας διεξαγωγής των Εξετάσεων για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών από δύο σε τέσσερις φορές ανά έτος. Λόγω της πιο πάνω αλλαγής, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί με τη σχετική ανακοίνωση ypp8252 ημερομηνίας 02/11/2018 δεν ισχύουν.

Πληροφορίες για τις νέες ημερομηνίες εξετάσεων, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και για τα τέλη των εξετάσεων υπάρχουν στα Παραρτήματα I και II που επισυνάπτονται.

Παράρτημα Ι (Ετήσιο Πρόγραμμα)

Παράρτημα ΙΙ (Αίτηση Συμμετοχής)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

46