Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας


    Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα και οι λεπτομέρειες που αφορούν στην εξέταση της χειμερινής  περιόδου 2014 παρατίθενται πιο κάτω:

  1. Γραπτή Εξέταση:  Σκοπός της είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.  Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστο 50%.

ή

  1. Γραπτή και Προφορική Εξέταση: Η Εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο Εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.  Σημειώνεται ότι επιτυχών στην συγκεκριμένη Εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία 50% τόσο στη Γραπτή όσον και στην Προφορική Εξέταση.

    Η Εξέταση και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις θα είναι επιπέδου Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.  Η Γραπτή Εξέταση και η Προφορική Εξέταση θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν αργότερα.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

  1. A.         Γραπτή Εξέταση

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014,  9:30– 12:00

  1. B.         Προφορική Εξέταση

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014 – Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

            Όσον αφορά την ακριβή ώρα διεξαγωγής της Προφορικής Εξέτασης σημειώνεται ότι αποστέλλεται σχετική επιστολή στον κάθε υποψήφιο.

            Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου2014μέχρι και τηνΤετάρτη,8 Οκτωβρίου2014. Το κόστος εξέτασης ανέρχεται στα €25,00 για τη γραπτή και €25,00για τηνπροφορική εξέταση και θα πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,  τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, www.moec.gov.cy(Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλ.:  22800755, 22800744 και 22800626.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


71