Εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής και Άριστης Γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής


  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιθυμεί να ενημερώσει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται με στόχο την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων προτίθεται να προχωρήσει στην αύξηση της συχνότητας διεγαγωγής των ακόλουθων Εξετάσεων Πιστοποίησης Γλωσσών, από δύο σε τέσσερις φορές, ανά έτος:

  1. Ελληνική Γλώσσα

(i)  Πολύ Καλή Γνώση (Επίπεδο Γ1)

(ii)  Άριστη Γνώση (Επίπεδο Γ2)

  1. Αγγλική Γλώσσα

(i)  Πολύ Καλή Γνώση (Επίπεδο Γ1)

(ii)  Άριστη Γνώση (Επίπεδο Γ2)

Ως εκ τούτου, για το έτος 2019, πέραν των εξετάσεων που έχουν ήδη οριστεί, θα διενεργηθούν επιπλέον δύο σειρές εξετάσεων, στα πιο πάνω επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα (π.χ. νέες ημερομηνίες εξετάσεων, διαδικασίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τέλη εξέτασης κ.ά.) θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter21